Het kruis « Colonel Detrie » (1914)

Dit stenen kruis staat langs de weg van Ochamps naar Bertrix, aan de rand van het bos van Luchy. Het werd opgericht ter nagedachtenis van kolonel Henry Detrie, commandant van het 20e Franse Infanterieregiment en de soldaten die aan zijn zijde sneuvelden.

Op 22 augustus 1914 verliet de colonne van kolonel Detrie Bertrix en stak het bos van Luchy over naar de noordelijke rand waar ze probeerde door te breken naar Ochamps. Maar de Duitsers, die het dorp en de omgeving bezetten, verhinderden dat. Onder zwaar vijandelijk vuur dunde de gelederen van de Franse bataljons, die niet meer konden oprukken, snel uit. Bovendien verraste een Duits offensief, een echte hinderlaag, hen in het bos en dwong hen in de grootste wanorde terug te trekken naar Herbeumont.

Het kruis van kolonel Detrie gaat vergezeld van een paneel met uitleg over de gevechten bij Luchy en Ochamps

(Bron tekst : Jean-Luc Duvivier de Fortemps / Maison du Tourisme du Pays de la Haute-Lesse).

Extra informatie

  • Frans

Het kruis « Colonel Detrie » (1914)

  • rue de Bertrix,
  • 6890 Ochamps
  • Belgique
  • 49.925
  • 5.27708
  • 11

Bezoek

  • Frans