Saint-Hubert: natuur en beweging

Vue sur la basilique de Saint-Hubert
Sur la balade du sonneur à Saint-Hubert
Randonnées VTT en Forêt de Saint-Hubert
Sur la promenade Au givre dans la commune de Saint-Hubert
Sur la promenade Hatrival dans la commune de Saint-Hubert
Le rond-point emblématique de Saint-Hubert
L'Ardenne authentique en Forêt de Saint-Hubert
Balades à Mirwart, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie
Les sonneurs du Royal Forêt Saint-Hubert
Balade dans le parc à gibier de Saint-Hubert
L'arboretum de Saint-Hubert
Dans la basilique à Saint-Hubert
Depuis la Borne
Dans l'arboretum au Fourneau Saint-Michel

Saint-Hubert: natuur en beweging

Vue sur la place de l'Abbaye à Saint-Hubert
Le Royal Forêt Saint-Hubert au Parc Dussart à Saint-Hubert
La grille de l'ancien Palais Abbatial à Saint-Hubert

Bij uw aankomst in de Saint-Hubert zult u al snel enkele prestigieuze monumenten opmerken. Zij herinneren aan het lot van de stad verbonden met haar abdij. En tenslotte de emblematische rotonde “du cerf crucifère” die eveneens herinnert aan de beroemde legende

De stad die de naam draagt van de beschermer van de jagers wordt al lang beschouwd als de meest emblematische en mythische stad van de jacht. In februari 1990 werd deze reputatie bevestigd door de aanwijzing van de stad als “Europese hoofdstad van de jacht” door de Federatie van Jagersverenigingen van de EG.
De titel “Europese hoofdstad van de natuur“, die hiermee nauw verbonden is, werd later toegevoegd.

Sinds 2016 is Sint-Hubert ook erkend als “Internationale hoofdstad van de jachthoorn“. Hoewel de parforce-jacht in België niet wordt beoefend, is dit instrument te vinden bij het luiden van de missen die worden uitgevoerd door het Royal-Forêt Saint-Hubert.

De basiliek van Saint-Hubert
De basiliek van Saint-Hubert is niet alleen een belangrijk bedevaartsoord ter ere van Sint-Hubertus maar is ook erkend als uitzonderlijk erfgoed in Wallonië.
Hoewel de eerste stichting dateert uit de 7e eeuw, werd het huidige gebouw voornamelijk gebouwd in de 16e eeuw.

De basiliek is elke dag van het jaar toegankelijk. Rondleidingen moeten vooraf worden gereserveerd.

De buurt van het “Abdij Paleis”
Dit voormalige abdijcomplex, gebouwd in de 18e eeuw, verhoogde het prestige van de abdij en bood gasten, bezoekers of pelgrims van aanzien een waardig onderdak. Het huisvestte destijds de Kanselarij van de landerijen van Sint-Hubertus, evenals ontvangst- en ceremoniële zalen.
De renovatiewerkzaamheden in het Hof van Eer hadden tot doel de plaats zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven. De te bewonderen poort is versierd met allegorische figuren die herinneren aan de Romeinse kalender die uit tien maanmaanden bestaat (van maart tot december).
Het gebouw, waarin tegenwoordig de afdeling Cultuur en Sport van de provincie Luxemburg is gehuisvest, is gedeeltelijk toegankelijk tijdens tijdelijke tentoonstellingen.

Wenst u meer info over de voormalige Sint-Hubertusabdij? Rondleidingen door het historische centrum van Saint-Hubert kunnen op reservering worden georganiseerd.

Statue du cerf crucifère à Saint-Hubert

De legende van de hert met een lichtend kruis

Deze legende stamt uit de 15de eeuw. De onberouwvolle jager Sint Hubertus geeft zich over aan de geneugten van een mondain leven dat zowel zijn vrouw en zijn geloof verwaarlozen… Tijdens een jacht op een grote religieuze feestdag in de Ardense bossen verschijnt Christus aan het kruis aan hem temidden in het gewei van een hert. Dit laatste is prachtig en volledig omringd met een aureool van oogverblindend licht. Hij vraagt hem om zich te bekeren en raad te nemen bij Mgr. Lambert. Hubert trekt zich dan terug als kluizenaar in het bos… Tijdens een bedevaart naar Rome wordt zijn meester Lambert in Luik vermoord. Paus Sergius de 1ste koos hem in antwoord op een hemels verzoek als zijn vervanger en wijdde hem in tot bisschop. Tijdens de ceremonie brengt een engel hem de wonderbaarlijke stola die hem gedurende zijn hele ambtstermijn zal vergezellen en de heilige Petrus geeft hem de sleutels “gezegd van de heilige Hubertus”, symbool van zijn geestelijke macht over de zielen en de lichamen.

Dans la basilique à Saint-Hubert

Sint Hubertus, zijn leven

Sint Hubertus werd in het midden van de 7e eeuw geboren in een belangrijke familie van de Austrasische aristocratie. Rond 705 volgde hij de heilige Lambertus op, op de bisschoppelijke troon van Tongeren-Maastricht. 25 Jaar lang reisde hij door zijn zeer groot bisdom om het te evangeliseren. Hij stierf in Fourons-le-Comte op 30 mei 727 aan koudvuur. Zijn lichaam werd naar Luik in de Sint-Pietersabdij  die hij persoonlijk had gesticht, teruggebracht. In 687 stichtte Pepijn II van Herstal in Ambra (Romeinse ruïnes) een eerste klooster. Het klooster zal nadien de naam Andain krijgen en veel later Saint-Hubert. Na talrijke wonderen bij zijn graf werd hij op 3 november 743 in het bijzijn van koning Carloman en enkele bisschoppen heilig verklaard en werd zijn lichaam naar de altaren gedragen. Bij deze gelegenheid ontdekt men dat zijn lichaam, stola en bisschoppelijke gewaden nog steeds onbeschadigd zijn. Bij besluit van de Raad van Aix van 817 wordt zijn lichaam overgedragen. Samen met de keizer, talrijke bisschoppen en een groot aantal gelovigen komt zijn lichaam op 30 september 825 in Andain aan. Tot oktober 1568 zal zijn lichaam naar verluidt ongeschonden, tentoongesteld blijven voor de verering van de gelovigen in de crypte van de abdijkerk of aan het front van het koor op feestdagen. Sinds de Franse Revolutie zijn er geen aanwijzingen meer en het lichaam blijft onvindbaar.

La bénédiction des animaux à Saint-Hubert

SINT HUBERTUS, ZIJN VERERING

Rustend in het hart van het uitgestrekte Ardense woud werd Hubert reeds genezer van hondsdolheid al heel vroeg de beschermheilige van het Ardense volk, de jagers en de boswachters. Om hun verzoek om genezing te ritualiseren, ondergingen de hondsdolle mensen een operatie die “insnijding” werd genoemd: de aalmoezenier maakte een insnijding in het voorhoofd van de patiënt en plaatste er een deel van de wonderbaarlijke stola in. De patiënt moest nadien een strikte hygiënische en spirituele noveen volgen maar als hij aan het einde van de noveen genezen was, had hij het voorrecht om elke andere persoon die gebeten of verdacht werd van hondsdolheid gedurende 40 dagen respijt te geven zodat hij de tijd had om naar Saint-Hubert te trekken. De hondsdolle dieren werden geslacht en de gezonde werden door de heilige beschermd door het opleggen van de sleutels van Sint Hubertus. Ondanks de ontdekking van de inenting tegen hondsdolheid in 1885 door Louis Pasteur bleef de cultus van de heilige in België en West-Europa zeer levendig. Sint Hubertus wordt vandaag de dag aangeroepen door mensen die te zenuwachtig zijn, tegen pijn en ziekten van het zenuwstelsel, kiespijn… Bijna 13 eeuwen zijn verstreken en het weefsel van de stola is weinig afgenomen. Het blijft vandaag de dag de essentiële relikwie van Sint Hubertus.

In Saint-Hubert zijn huisdier komen zegenen

Elk jaar hebben er in Saint-Hubert twee gelegenheden plaats waarop u uw huisdier kunt laten zegenen voor de basiliek. Dit zijn ook gelegenheden waarbij de zo bijzondere klanken van de jachthoorn kunnen worden geapprecieerd. Het eerste week-end van september ter gelegenheid van het feest “Les Hubertoises” Elk eerste week-end van september feest men in Saint-Hubert. Op het programma: internationale clubshow van de honden van Saint-Hubert, hoogmis geluid door de jagers met hun jachthoorns, zegening van de dieren en uitdeling van gezegend brood, straattoneel, tafels van de Abdij, historisch spektakel… Herleef Saint-Hubert van weleer! Op 3 november tijdens het feest van Sint-Hubertus Ter herdenking van de heiligverklaring van Sint-Hubertus wordt het feest elk jaar op 3 november gehouden. De hoornblazers luiden een belangrijke mis in de basiliek. Tijdens deze viering wordt het brood gezegend, gevolgd door de zegening van de dieren buiten. De broodjes gezegend in de naam van de heilige zijn kenmerkend voor zijn cultus. Deze rituelen zijn bedoeld om de door Sint Hubertus verleende bescherming te uiten.

Chiens de Saint-Hubert
La bénédiction des petits pains dans la basilique à Saint-Hubert
Carte de promenade pour la commune de Saint-Hubert

De favoriete wandeling van de Royal Syndicat d’Initiative van Saint-Hubert

De wandeling “Les Abanages” valt vooral in het voorjaar aan te raden (IGN-kaart “Au pays de Saint-Hubert”). Het gaat om een wandeling van 9,8 km waarbij u de venen en hun bijzondere landschappen zult ontdekken. In het midden van bossen die voornamelijk uit loofbomen bestaan, steekt u grote vlaktes over die u met een beetje geluk de mogelijkheid zullen bieden wild te observeren. U zult eveneens “pierriers” kunnen waarnemen, stapels rotsafval daterend uit de ijstijden. Bovendien bevinden zich langs de wandelroute informatiepanelen over natuurbehoud en natuurbewustzijn.

Promenade Les Abanages dans la commune de Saint-Hubert
Promenade Les Abanages dans la commune de Saint-Hubert
Promenade Les Abanages dans la commune de Saint-Hubert
Promenade Les Abanages dans la commune de Saint-Hubert
Promenade Les Abanages dans la commune de Saint-Hubert
Promenade Les Abanages dans la commune de Saint-Hubert
Promenade Les Abanages dans la commune de Saint-Hubert
Promenade Les Abanages dans la commune de Saint-Hubert

DE GEMEENTE van SAINT-HUBERT, is ook...

Andere plaatsen en dorpen die meer verdienen dan alleen een vluchtige blik! Om ze te ontdekken, kunt u bijvoorbeeld de gastronomische circuits “Onverwachte smaken” (122 km) en “Smaken in het Keltische land” (70 km) volgen. Deze toeristische routes voeren u door de streek van Saint-Hubert van de éne plaatselijke producent naar de andere. Sommigen ontvangen u op afspraak voor een gastronomisch bezoek! In het seizoen is het ook mogelijk om te komen luisteren naar het gebrul van de herten of om paddenstoelen te ontdekken tijdens begeleide wandelingen.

Visite gourmande à la Ferme du Long Pré dans la commune de Saint-Hubert
Visite gourmande à la Ferme du Long Pré dans la commune de Saint-Hubert
Visite gourmande à la Ferme du Long Pré dans la commune de Saint-Hubert
Visite gourmande à la Ferme du Long Pré dans la commune de Saint-Hubert

Volle natuur in het Provinciaal Domein van Mirwart

Dans le domaine provincial de Mirwart
Dans le domaine provincial de Mirwart
Dans le domaine provincial de Mirwart
Dans le domaine provincial de Mirwart
Dans le domaine provincial de Mirwart

Bos voor zover het oog reikt, ongerepte natuur, bewegwijzerde paden, een viskwekerij, de Lomme ! Zoveel uitnodigingen om de batterijen op te laden, een wandeling te maken of te ontspannen in het provinciaal Domein van Mirwart. Onderaan het dorp Mirwart (één van de “Mooiste Dorpen van Wallonië“) bevindt zich het Provinciaal Domein van Mirwart, een zuiver groen kader. Vele vijvers dienen voor het kweken van de fario forel, een inheems soort bestemd om het visbestand van de rivieren in de regio te behouden. Deze vijvers liggen verspreid in het hartje van een beschermd woud. Van de ene wandeling naar de andere zult u vele overblijfselen van het verleden van Mirwart aantreffen zoals de hoogoven van Marsolle, een getuige van de pre-industriële periode of het 19e eeuwse ijshuis gegraven in de heuvels en vandaag de dag gewijd aan de winterslaap van de vleermuizen. Een didactische bijenstal stelt u in staat om de wereld van de bijen te benaderen en verschillende picknick- en barbecueplaatsen zijn ook toegankelijk.

Dans le parc à gibier de Saint-Hubert

Rondwandelen in het wildpark van Saint-Hubert

Een bezoek aan het wildpark van Saint-Hubert is een must vooral voor kinderen. Dit park gelegen op 2 kilometer van het centrum van de stad heeft als bijzonderheid dat het wild in halve vrijheid leeft. Het is een goed idee voor een  familieactiviteit als u een woudwandeling wilt koppelen aan de ontdekking van de Ardense fauna en flora!

Ontdek het wallonië van weleer in het Domein van de "Founau Saint-Michel"

Ga terug in de tijd en ontdek het Wallonië van vroeger! Fourneau Saint-Michel ligt op 8 km van het centrum van Saint-Hubert en niet ver van Awenne, Mirwart en Nassogne. Hier vind je 2 musea, 2 restaurants en een stacaravanpark.

Dans le Musée du Fer au Domaine du Fourneau Saint-Michel

Het IJzermuseum is gevestigd op de site van een geklasseerd industrieel erfgoed: de enige houtskooloven die in België in situ bewaard is gebleven! Een niet te missen bezoek aan gebouwen die getuigen van de bloeiende ijzerindustrie in Luxemburg in de 17e en 18e eeuw.

Dans le musée de plein air du Domaine du Fourneau Saint-Michel

Het openluchtmuseum (Musée de la Vie rurale en Wallonie) ligt op een prachtige open plek onderaan de vallei en kan te voet worden bezocht. Het weerspiegelt het leven en de architectuur in Wallonië in de 19e en begin 20e eeuw.

Redouté, aquarellist wereldbekend voor zijn rozen

Le Musée Pierre-joseph Redouté à Saint-Hubert
Le Musée Pierre-joseph Redouté à Saint-Hubert
Le Musée Pierre-joseph Redouté à Saint-Hubert

Een ander roemrijk figuur waarvan de geschiedenis verbonden is met Saint-Hubert en de natuur: Pierre-Joseph Redouté. Een museum, een fontein, een rozentuin alsook een stadswandeling zijn allemaal emblematisch en nodigen u uit om in zijn voetsporen te treden… Hij is wereldberoemd om zijn rozen (“Les roses de Redouté”) en werd in de 18e eeuw in Saint-Hubert geboren. Hij verliet de stad op 23-jarige leeftijd om naar Parijs te gaan waar hij plant- en bloemplaten maakte voor de beroemdste botanici van zijn tijd. Hij werkte eveneens mee aan de perkamentencollectie van de Koning die in de Jardin des Plantes, voormalig Museum voor Natuurlijke Geschiedenis werd gedeponeerd. Zijn leerlingen waren o.a. Koningin Marie-Antoinette, Keizerin Josephine (vrouw van Napoleon I) en Louise-Marie d’Orléans, de eerste Koningin der Belgen. Hij stierf in 1840 en zijn lichaam ligt op de begraafplaats van Père Lachaise in Parijs.

Dorpen en buurten

Arville, Awenne, Hatrival, Lorcy, Mirwart, Poix-Saint-Hubert et Vesqueville

Logo du RSI Saint-Hubert

Royal Syndicat d’Initiative van Saint-Hubert Place du Marché 15, B-6870 Saint-Hubert

+32 61 61 30 10 

www.visitsainthubert.be

Video afspelen

Onze andere gemeenten

Libramont-Chevigny, la Celte !

Libramont-Chevigny, de Keltische

/*! elementor – v3.22.0 – 26-06-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} /*! elementor – v3.22.0 – 26-06-2024 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading

Lees verder

Tellin, gemeente met erfgoed en geschiedenis

/*! elementor – v3.22.0 – 26-06-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} Tellin, plaats gelegen tussen de Ardennen en de Famenne (zoals Wellin), biedt geklasseerde

Lees verder

Tenneville-Bad….in volle woud !

/*! elementor – v3.22.0 – 26-06-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} De stad Tenneville staat bekend voor haar doorkruising door de Nationale 4 die

Lees verder
Spring naar de inhoud