Saint-Hubert: natuur en beweging

Video afspelen
Vue sur le centre de Saint-Hubert

Tijdens uw verblijf in de “cité borquine” (borquin = inwoner van Saint-Hubert) zult u al vlug de verscheidene prestigieuze monumenten opmerken. Ze herinneren aan het lot van de stad, verbonden met de abdij. Zonder de legendarische rotonde “van de hert met een lichtend kruis tussen zijn gewei” te vergeten, die ons op zijn beurt aan de beroemde legende doet denken… Saint-Hubert die genoemd is naar de beschermer van de jagers wordt al lang beschouwd als de meest emblematische en mythische stad van de jacht. In februari 1990 werd deze reputatie ingewijd toen de Federatie van Jachtverenigingen van de EG haar aanduidde als “Europese Hoofdstad van de Jacht“. De titel “Europese hoofdstad van de natuur” die onvermijdelijk verbonden is met de eerste werd er later aan toegevoegd. Sinds 2016 is Saint-Hubert ook erkend als “internationale hoofdstad van de jachthoorn“. Hoewel de jacht met jachthoorns in België niet wordt beoefend, wordt dit instrument wel aangetroffen tijdens de geluide missen die o.a. worden geluid door de Royal-Forêt Saint-Hubert. De Basiliek van Saint-Hubert Het gaat om een belangrijk bedevaartsoord ter ere van Sint-Hubertus en is eveneens erkend als een uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. De eerste fundering dateert uit de 7de eeuw maar het huidige gebouw is voor het grootste deel in de 16e eeuw gebouwd. De basiliek is elke dag van het jaar toegankelijk. U kunt het vrij bezoeken, een audiogids huren of een rondleiding boeken waarbij u naar wens eveneens een rondleiding kunt krijgen in de zolder en in de klokkentorens. De wijk “Abdijpaleis” Dit voormalige abdijcomplex gebouwd in de 18e eeuw, verhoogde het prestige van de abdij en bood aan voorname gasten, bezoekers of pelgrims een rangswaardig onderkomen aan. In die periode werd de Kanselarij van de Landterreinen van Saint-Hubert hier ondergebracht en waren er ook verscheidene ontvangst- en ceremoniële zalen. De renovatiewerken van de Binnenplaats hadden tot doel de wijk in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. De poort die u kunt bewonderen is versierd met allegorische beeldjes die doen denken aan de Romeinse kalender die bestaat uit tien maanmaanden (van maart tot december). Het gebouw dat momenteel de dienst Cultuur en Sport van de provincie Luxemburg herbergt, is gedeeltelijk toegankelijk tijdens tijdelijke tentoonstellingen. Wilt u meer weten over de voormalige abdij van Saint-Hubert? Rondleidingen van het historische centrum van Saint-Hubert zijn mogelijk op afspraak.

Rond point Saint-Hubert

De legende van de hert met een lichtend kruis

Deze legende stamt uit de 15de eeuw. De onberouwvolle jager Sint Hubertus geeft zich over aan de geneugten van een mondain leven dat zowel zijn vrouw en zijn geloof verwaarlozen… Tijdens een jacht op een grote religieuze feestdag in de Ardense bossen verschijnt Christus aan het kruis aan hem temidden in het gewei van een hert. Dit laatste is prachtig en volledig omringd met een aureool van oogverblindend licht. Hij vraagt hem om zich te bekeren en raad te nemen bij Mgr. Lambert. Hubert trekt zich dan terug als kluizenaar in het bos… Tijdens een bedevaart naar Rome wordt zijn meester Lambert in Luik vermoord. Paus Sergius de 1ste koos hem in antwoord op een hemels verzoek als zijn vervanger en wijdde hem in tot bisschop. Tijdens de ceremonie brengt een engel hem de wonderbaarlijke stola die hem gedurende zijn hele ambtstermijn zal vergezellen en de heilige Petrus geeft hem de sleutels “gezegd van de heilige Hubertus”, symbool van zijn geestelijke macht over de zielen en de lichamen.

Basilique de Saint-Hubert

Sint Hubertus, zijn leven

Sint Hubertus werd in het midden van de 7e eeuw geboren in een belangrijke familie van de Austrasische aristocratie. Rond 705 volgde hij de heilige Lambertus op, op de bisschoppelijke troon van Tongeren-Maastricht. 25 Jaar lang reisde hij door zijn zeer groot bisdom om het te evangeliseren. Hij stierf in Fourons-le-Comte op 30 mei 727 aan koudvuur. Zijn lichaam werd naar Luik in de Sint-Pietersabdij  die hij persoonlijk had gesticht, teruggebracht. In 687 stichtte Pepijn II van Herstal in Ambra (Romeinse ruïnes) een eerste klooster. Het klooster zal nadien de naam Andain krijgen en veel later Saint-Hubert. Na talrijke wonderen bij zijn graf werd hij op 3 november 743 in het bijzijn van koning Carloman en enkele bisschoppen heilig verklaard en werd zijn lichaam naar de altaren gedragen. Bij deze gelegenheid ontdekt men dat zijn lichaam, stola en bisschoppelijke gewaden nog steeds onbeschadigd zijn. Bij besluit van de Raad van Aix van 817 wordt zijn lichaam overgedragen. Samen met de keizer, talrijke bisschoppen en een groot aantal gelovigen komt zijn lichaam op 30 september 825 in Andain aan. Tot oktober 1568 zal zijn lichaam naar verluidt ongeschonden, tentoongesteld blijven voor de verering van de gelovigen in de crypte van de abdijkerk of aan het front van het koor op feestdagen. Sinds de Franse Revolutie zijn er geen aanwijzingen meer en het lichaam blijft onvindbaar.

Bénédiction saint Hubert

SINT HUBERTUS, ZIJN VERERING

Rustend in het hart van het uitgestrekte Ardense woud werd Hubert reeds genezer van hondsdolheid al heel vroeg de beschermheilige van het Ardense volk, de jagers en de boswachters. Om hun verzoek om genezing te ritualiseren, ondergingen de hondsdolle mensen een operatie die “insnijding” werd genoemd: de aalmoezenier maakte een insnijding in het voorhoofd van de patiënt en plaatste er een deel van de wonderbaarlijke stola in. De patiënt moest nadien een strikte hygiënische en spirituele noveen volgen maar als hij aan het einde van de noveen genezen was, had hij het voorrecht om elke andere persoon die gebeten of verdacht werd van hondsdolheid gedurende 40 dagen respijt te geven zodat hij de tijd had om naar Saint-Hubert te trekken. De hondsdolle dieren werden geslacht en de gezonde werden door de heilige beschermd door het opleggen van de sleutels van Sint Hubertus. Ondanks de ontdekking van de inenting tegen hondsdolheid in 1885 door Louis Pasteur bleef de cultus van de heilige in België en West-Europa zeer levendig. Sint Hubertus wordt vandaag de dag aangeroepen door mensen die te zenuwachtig zijn, tegen pijn en ziekten van het zenuwstelsel, kiespijn… Bijna 13 eeuwen zijn verstreken en het weefsel van de stola is weinig afgenomen. Het blijft vandaag de dag de essentiële relikwie van Sint Hubertus.

In Saint-Hubert zijn huisdier komen zegenen

Elk jaar hebben er in Saint-Hubert twee gelegenheden plaats waarop u uw huisdier kunt laten zegenen voor de basiliek. Dit zijn ook gelegenheden waarbij de zo bijzondere klanken van de jachthoorn kunnen worden geapprecieerd. Het eerste week-end van september ter gelegenheid van het feest “Les Hubertoises” Elk eerste week-end van september feest men in Saint-Hubert. Op het programma: internationale clubshow van de honden van Saint-Hubert, hoogmis geluid door de jagers met hun jachthoorns, zegening van de dieren en uitdeling van gezegend brood, straattoneel, tafels van de Abdij, historisch spektakel… Herleef Saint-Hubert van weleer! Op 3 november tijdens het feest van Sint-Hubertus Ter herdenking van de heiligverklaring van Sint-Hubertus wordt het feest elk jaar op 3 november gehouden. De hoornblazers luiden een belangrijke mis in de basiliek. Tijdens deze viering wordt het brood gezegend, gevolgd door de zegening van de dieren buiten. De broodjes gezegend in de naam van de heilige zijn kenmerkend voor zijn cultus. Deze rituelen zijn bedoeld om de door Sint Hubertus verleende bescherming te uiten.

Rondwandelen in het wildpark van Saint-Hubert

Een bezoek aan het wildpark van Saint-Hubert is een must vooral voor kinderen. Dit park gelegen op 2 kilometer van het centrum van de stad heeft als bijzonderheid dat het wild in halve vrijheid leeft. Het is een goed idee voor een  familieactiviteit als u een woudwandeling wilt koppelen aan de ontdekking van de Ardense fauna en flora!

Volle natuur in het Provinciaal Domein van Mirwart

Bos voor zover het oog reikt, ongerepte natuur, bewegwijzerde paden, een viskwekerij, de Lomme ! Zoveel uitnodigingen om de batterijen op te laden, een wandeling te maken of te ontspannen in het provinciaal Domein van Mirwart. Onderaan het dorp Mirwart (één van de “Mooiste Dorpen van Wallonië“) bevindt zich het Provinciaal Domein van Mirwart, een zuiver groen kader. Vele vijvers dienen voor het kweken van de fario forel, een inheems soort bestemd om het visbestand van de rivieren in de regio te behouden. Deze vijvers liggen verspreid in het hartje van een beschermd woud. Van de ene wandeling naar de andere zult u vele overblijfselen van het verleden van Mirwart aantreffen zoals de hoogoven van Marsolle, een getuige van de pre-industriële periode of het 19e eeuwse ijshuis gegraven in de heuvels en vandaag de dag gewijd aan de winterslaap van de vleermuizen. Een didactische bijenstal stelt u in staat om de wereld van de bijen te benaderen en verschillende picknick- en barbecueplaatsen zijn ook toegankelijk.

DE GEMEENTE van SAINT-HUBERT, is ook...

Andere plaatsen en dorpen die meer verdienen dan alleen een vluchtige blik! Om ze te ontdekken, kunt u bijvoorbeeld de gastronomische circuits “Onverwachte smaken” (122 km) en “Smaken in het Keltische land” (70 km) volgen. Deze toeristische routes voeren u door de streek van Saint-Hubert van de éne plaatselijke producent naar de andere. Sommigen ontvangen u op afspraak voor een gastronomisch bezoek! In het seizoen is het ook mogelijk om te komen luisteren naar het gebrul van de herten of om paddenstoelen te ontdekken tijdens begeleide wandelingen.

Ontdek het wallonië van weleer in het Domein van de "Founau Saint-Michel"

Duik tijdens een bezoek in het verleden in het Wallonië van weleer! De Fourneau Saint-Michel ligt op 8 km van het centrum van Saint-Hubert en niet ver van Awenne, Mirwart en Nassogne. In het domein bevinden zich 2 musea, 2 restaurants en een plaats voor mobilhomes. Het openluchtmuseum (Musée de la Vie rurale en Wallonie) dat zich op een prachtige open plek onderin de vallei bevindt, ligt op de weg van de wandeling. Het weerspiegelt het leven en de architectuur in Wallonië in de 19e en het begin van de 20ste eeuw. Het IJzermuseum bevindt zich op de site van een geklasseerd industrieel erfgoed: de enige houtskoolhoogoven die in situ in België bewaard is gebleven! Een absolute aanrader voor een bezoek in gebouwen die getuigen van een ijzerindustrie die in de 17e en 18e eeuw in Luxemburg tot bloei kwamen.

Redouté, aquarellist wereldbekend voor zijn rozen

Een ander roemrijk figuur waarvan de geschiedenis verbonden is met Saint-Hubert en de natuur: Pierre-Joseph Redouté. Een museum, een fontein, een rozentuin alsook een stadswandeling zijn allemaal emblematisch en nodigen u uit om in zijn voetsporen te treden… Hij is wereldberoemd om zijn rozen (“Les roses de Redouté”) en werd in de 18e eeuw in Saint-Hubert geboren. Hij verliet de stad op 23-jarige leeftijd om naar Parijs te gaan waar hij plant- en bloemplaten maakte voor de beroemdste botanici van zijn tijd. Hij werkte eveneens mee aan de perkamentencollectie van de Koning die in de Jardin des Plantes, voormalig Museum voor Natuurlijke Geschiedenis werd gedeponeerd. Zijn leerlingen waren o.a. Koningin Marie-Antoinette, Keizerin Josephine (vrouw van Napoleon I) en Louise-Marie d’Orléans, de eerste Koningin der Belgen. Hij stierf in 1840 en zijn lichaam ligt op de begraafplaats van Père Lachaise in Parijs.

De favoriete wandeling van de Royal Syndicat d’Initiative van Saint-Hubert

De wandeling “Les Abanages” valt vooral in het voorjaar aan te raden (IGN-kaart “Au pays de Saint-Hubert”). Het gaat om een wandeling van 9,8 km waarbij u de venen en hun bijzondere landschappen zult ontdekken. In het midden van bossen die voornamelijk uit loofbomen bestaan, steekt u grote vlaktes over die u met een beetje geluk de mogelijkheid zullen bieden wild te observeren. U zult eveneens “pierriers” kunnen waarnemen, stapels rotsafval daterend uit de ijstijden. Bovendien bevinden zich langs de wandelroute informatiepanelen over natuurbehoud en natuurbewustzijn.

Dorpen en buurten

Arville, Awenne, Hatrival, Lorcy, Mirwart, Poix-Saint-Hubert et Vesqueville

Royal Syndicat d’Initiative van Saint-Hubert Place du Marché 15, B-6870 Saint-Hubert

+32 61 61 30 10 www.sainthubert-tourisme.be

Onze andere gemeenten

Skip to content